مهر 26, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

می‌خواهند فاتحه موسیقی سنتی خوانده شود

مرداد 18, 1398 منتشرشده در موسیقی

باربارا استرایسند و تلاش برای ماندن