مهر 3, 1398 منتشرشده در سینما

نگرش من به زندگی بسیار ساده است

مرداد 18, 1398 منتشرشده در سینما

آدم‌های خیلی زیادی از من انتظار دارند

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

 پیرمرد و اسلحه، ادای دینی به کارنامه بازیگری رابرت ردفورد

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

نگاهی به زندگی و پروژه جدید بهترین بازیگر مرد سال 2018

شهریور 17, 1397 منتشرشده در سینما

حکایت بازیگری که به صورت دی کاپریو سیلی زد!

شهریور 17, 1397 منتشرشده در سینما

 از واقعیت تا افسانه