آذر 19, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

سعی می‌کنیم جهان خودمان را بسازیم

مرداد 22, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

خودم هم از طبقه آسيب‌پذير جامعه بودم

فروردين 8, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هرلحظه زندگي بايد در زمان حال رخ دهد

آذر 1, 1399 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

سکوت در پس همه صداها وجود دارد

ارديبهشت 20, 1399 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

احوال موسیقی تغییر کرده...

مهر 26, 1398 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

می‌خواهند فاتحه موسیقی سنتی خوانده شود