تیر 7, 1398 منتشرشده در سینما

دشواری‌های ساخت فیلم با بازیگران بزرگ

آذر 6, 1397 منتشرشده در سینما

برتولوچی: اگر فیلم‌ساز نمی‌شدم احتمالاً روان‌درمانگر می‌شدم!