اسفند 24, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

مردی خون گرم و بی‌ادعا

مهر 12, 1398 منتشرشده در سینما

او فرزند زمانه خودش است

مهر 2, 1398 منتشرشده در سینما

جای حماسه‌ها خالی است

شهریور 21, 1398 منتشرشده در سینما

او به بالاترین جایی رسیده که بشریت رسیده...

شهریور 15, 1398 منتشرشده در سینما

فیلمی خوش‌ساخت و خوش ریتم