فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

ویژگی‌های ساختاری درام

دی 10, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

 بررسی طنز در ادبیات نمایشی مدرن با نگاهی به آثار برنارد شاو