خرداد 14, 1400 منتشرشده در تلویزیون

یک کمدین حرفه‌ای یا شومن سفارشی!

ارديبهشت 30, 1400 منتشرشده در تلویزیون

سریالی که قرار بود ترسناک باشد!

فروردين 10, 1400 منتشرشده در تلویزیون

یک قصه جنايي خوش‌ساخت

فروردين 8, 1400 منتشرشده در تلویزیون

بي‌هويتی و شلختگی فرمی