تئاتر

تئاتر (78)

14 شهریور 1397 منتشرشده در تئاتر
ایستادن در ارتفاع زمان و نگریستن به گذشته
20 مرداد 1397
تجربه‌های ویلم دفو از بازی در تئاتر
03 تیر 1397
تئاتر موزیکالی در مورد سلطان موسیقی پاپ، مایکل جکسون قرار است روی صحنه برادوی اجرا شود.
03 تیر 1397
پرفورمنس نیاز به ایجاد جرقه‌های فکری دارد
22 خرداد 1397
آمیزش تئاتر ایرانی و فرنگی
07 خرداد 1397
به سندروم فوق حاد «آبلوموفیسم» دچاریم