آبان 28, 1400 منتشرشده در برگزیده ها

کار ما این است که تجاربمان را بازنمایی کنیم

مرداد 22, 1400 منتشرشده در سینما

یک سوپراستار متفاوت

مرداد 22, 1400 منتشرشده در از همین حوالی

سیمای یک سوپراستار هالیوودی

خرداد 17, 1400 منتشرشده در سینما

من بازیگری نمی‌کنم که عکسم رو بگیرن!

خرداد 14, 1400 منتشرشده در سینما

چند سال اخیر بسیار سخت گذشته است