شهریور 27, 1399 منتشرشده در از همین حوالی

آیا دوران سلبریتی‌ها به پایان رسیده است؟

شهریور 25, 1399 منتشرشده در اجتماعی

یک واکنش طبیعی برای بقا!

فروردين 7, 1398 منتشرشده در اجتماعی

افزایش قدرت خبرهای غیرواقعی و سردرگمی در مورد حقایق

آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سلبریتی‌های عصر ما ‌چنان بزرگ شده‌اند که آرزوها و آمال مردم عادی را بسیار کوچک جلوه می‌دهند

آذر 3, 1397 منتشرشده در اجتماعی

هنر زندگی شادمانه آگاهی از بودن است

شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

کسب درآمد انگیزه انتشار خبرهای جعلی است