تیر 26, 1400 منتشرشده در جشنواره‌ها

معرفی کامل برگزیدگان هفتاد و چهارمین جشنواره کن

خرداد 20, 1400 منتشرشده در کارگاه سینما

بیشتر اوقات با یک ایده بسیار کوچک شروع می‌کنم

خرداد 20, 1400 منتشرشده در کارگاه سینما

نیاز به نگاه زنانه داریم

خرداد 17, 1400 منتشرشده در برگزیده ها

من بازیگری نمی‌کنم که عکسم رو بگیرن!

خرداد 14, 1400 منتشرشده در برگزیده ها

چند سال اخیر بسیار سخت گذشته است