آذر 1, 1399 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

سکوت در پس همه صداها وجود دارد