آبان 15, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در حاشیه جنجال‌هایی که بر سر تابلوی بنکسی درگرفت

شهریور 26, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

تابلوهای من برای زینت سر بخاری نیست

تیر 3, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

ادعایی جنجالی در دنیای هنر