فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

 نکوهش برخورد افراطی شبه ایدئولوژیک

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

بهرام بیضایی در گفتگو با شهلا لاهیجی

اسفند 27, 1397 منتشرشده در سینما

رقابت سینمای کمدی با سینمای اجتماعی