ارديبهشت 26, 1395 منتشرشده در تئاتر

ترجیح می­‌دهم کاری که بلد هستم را انجام دهم

مرداد 20, 1394 منتشرشده در تئاتر

آن‌قدر در بازیگری اقناع شده‌ام که دیگر وقتی دارم کارگردانی می‌کنم

ارديبهشت 13, 1392 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هدف ما و آنچه که دغدغه­‌اش را داریم بحث کیفیت است

مرداد 20, 1394 منتشرشده در تئاتر

 دیالکتیک سقراط زمانه ما در قاب وحدت