آذر 19, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

سعی می‌کنیم جهان خودمان را بسازیم

مهر 18, 1399 منتشرشده در موسیقی

موسیقی برای انسانیت است

تیر 4, 1396 منتشرشده در موسیقی

در خیابان راه می‌رفتم و احساس می‌کردم اسپارتاکوس هستم!

تیر 27, 1395 منتشرشده در موسیقی

حسین علیزاده گفت: «متأسفانه در ایران، ما به اشتباه‌های خود وفاداریم و آن‌ها را تکرار می‌کنیم. در این سال‌ها کدام هنرمند موسیقی نواحی دردش دوا شد؟! گاهی حتی با نگاه تحقیرآمیز به هنرمندان این عرصه نگاه می‌شود، درحالی‌که موسیقی نواحی و هنرمندان آن به ترحم نیاز ندارند.»