مرداد 24, 1400 منتشرشده در دریچه

نوشتن کاری بسیار پیچیده‌ای است

مرداد 22, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در جست‌وجوی یک نابغه

مرداد 18, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

روایتی واقعی از یک جامعه دست‌خورده و بی‌حقیقت امروز

ارديبهشت 4, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تلاش جنون‌آمیز برای بازنمایی طبیعت