فروردين 9, 1399 منتشرشده در موسیقی

از روز داوری گذشته است...

آذر 21, 1396 منتشرشده در فرهنگ و ادب

محافظه‌کاری و تنگ‌نظری را کنار بگذارید

مهر 25, 1395 منتشرشده در تئاتر

داریو فو، نمایش‌نامه نویس و بازیگر ایتالیایی که برای طنزهای تلخ سیاسی و اجتماعی شهرت دارد، در ۹۰ سالگی در میلان درگذشت.