آبان 15, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

تصویر انزوای آدمی در جامعه مدرن

آبان 7, 1400 منتشرشده در اخبار

سلیس نیوز: ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر ایران، روز جمعه، هفتم آبان ماه، در ۸۵ سالگی درگذشت.

آبان 2, 1400 منتشرشده در اخبار

در این حراجی 9 تابلو نقاشی و 2 قطعه سرامیک از پیکاسو فروخته شد.

مرداد 22, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در جست‌وجوی یک نابغه