دی 6, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

نویسندگان بامزه‌اند، زیرا زندگی مضحک است

آبان 25, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

ریچل هالیس خوانندگانش را ناامید می‌کند

شهریور 25, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در تاریخ ادبیات جهان شکاف بزرگی میان زن و مرد وجود دارد.

مرداد 9, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

از کرونا نمی‌ترسم و به کارم ادامه می‌دهم