تیر 10, 1400 منتشرشده در فرهنگ و ادب

از سرخوردگی تا جاذبه مرگ و زندگی

فروردين 10, 1400 منتشرشده در سینما

اقتباس سينما از ادبيات

شهریور 8, 1396 منتشرشده در فرهنگ و ادب

این زندگی نیست که مرا آزار می‌دهد، نوع بشر است!