فروردين 7, 1398 منتشرشده در کارگاه سینما

دو نگاه درباره بازی پیمان معادی در «متری شیش و نیم»

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

بازیگری همچون یک هنر مستقل

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همه‌مان نقش بازی می‌کنیم!

آذر 6, 1397 منتشرشده در سینما

پیرامون نقش و بازیگر در سینمای ایران

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

مکث و بازی در سکوت