مرداد 21, 1398 منتشرشده در سینما

مقایسه پرسونای بازیگری نوید محمدزاده و حامد بهداد

مرداد 20, 1398 منتشرشده در سینما

فیلم‌سازی سامان‌دهی یک تصادف است