خرداد 20, 1400 منتشرشده در سینما

بیشتر اوقات با یک ایده بسیار کوچک شروع می‌کنم

خرداد 20, 1400 منتشرشده در سینما

نیاز به نگاه زنانه داریم

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

الهام نقطه آغاز یک داستان است

آذر 1, 1399 منتشرشده در تئاتر

بهترین متد یا تکنیک بازیگری کدام است؟