آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همچنان حرکت به‌سوی افق متعالی زندگی

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

اهمیت توالی تصاویر و هویت سینمایی

شهریور 17, 1397 منتشرشده در سینما

حکایت بازیگری که به صورت دی کاپریو سیلی زد!