دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همچنان حرکت به‌سوی افق متعالی زندگی

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

اهمیت توالی تصاویر و هویت سینمایی

شهریور 17, 1397 منتشرشده در سینما

حکایت بازیگری که به صورت دی کاپریو سیلی زد!