فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

اقتباس سينما از ادبيات

فروردين 10, 1400 منتشرشده در دریچه

نشانه‌های کلامى

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

الهام نقطه آغاز یک داستان است

مرداد 20, 1398 منتشرشده در سینما

فیلم‌سازی سامان‌دهی یک تصادف است

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

بخش‌هایی از مقاله نیویورک‌تایمز درباره کارگردان مطرح ایران