ارديبهشت 4, 1398 منتشرشده در از همین حوالی

ذهنیت هشداردهنده و پیشگیرانه

فروردين 7, 1398 منتشرشده در دریچه

فیلم‌سازی فرمول‌وار

فروردين 7, 1398 منتشرشده در کارگاه سینما

دو نگاه درباره بازی پیمان معادی در «متری شیش و نیم»

فروردين 7, 1398 منتشرشده در برگزیده ها

بخش‌هایی از مقاله نیویورک‌تایمز درباره کارگردان مطرح ایران