فروردين 10, 1400 منتشرشده در از همین حوالی

گریز به دنیای کوئنتین تارانتینو

اسفند 24, 1398 منتشرشده در فرهنگ و ادب

مردی خون گرم و بی‌ادعا

دی 4, 1398 منتشرشده در سینما

درباره «دکتر اسلیپ» و بازسازی جدید فیلم «درخشش»