فروردين 7, 1398 منتشرشده در خارج از قاب

 روایتگر تنهایی آدم‌ها

فروردين 7, 1398 منتشرشده در خارج از قاب

 فیلم‌سازی در حال و هوای عشق  

فروردين 7, 1398 منتشرشده در نمای نزدیک

ورودی پرهیجان به فضاهای ناشناخته

فروردين 7, 1398 منتشرشده در برگزیده ها

 پیرمرد و اسلحه، ادای دینی به کارنامه بازیگری رابرت ردفورد

فروردين 7, 1398 منتشرشده در از همین حوالی

نگاهی به زندگی و پروژه جدید بهترین بازیگر مرد سال 2018