مهر 21, 1400 منتشرشده در اخبار

خالق سریال بازی مرکب می‌گوید: از بازار رمزارزها و ترامپ الهام گرفتم 

شهریور 19, 1400 منتشرشده در سینما

از جنس واقعيت زندگی

مهر 26, 1399 منتشرشده در سینما

يك درام سرد

آبان 27, 1396 منتشرشده در تئاتر

کشف چگونگی روند انتقال معنا