مهر 21, 1400 منتشرشده در اخبار

خالق سریال بازی مرکب می‌گوید: از بازار رمزارزها و ترامپ الهام گرفتم 

اسفند 11, 1399 منتشرشده در سینما

يك فیلم خوش‌ساخت درباره پيامد گناه