دی 25, 1398 منتشرشده در سینما

هفت ستاره ناکام اسکار

مرداد 17, 1398 منتشرشده در سینما

بررسی فیلم جدید کوئنتین تارانتینو