نمای نزدیک(ماریون کوتیار)

14 ارديبهشت 1392

بازیگری یک مقولۀ جدی‌ست

بازیگری برای من یک مقولۀ جدی‌ست. در این حرفه هرچه بیشتر کار و تلاش کنیم، بیشتر آماده می‌شویم و بیشتر کشف می‌کنیم و به غنای بازیگری دست می‌یابیم. من برای کارم ارزش و اهمیت قائلم و بازیگران پرتلاش را ستایش می‌کنم. پدرم همیشه به من می‌گفت: «استعداد به‌تنهایی کافی نیست. اگر در بازیگری تمرین و ممارستِ زیاد به خرج ندهی، استعدادت خیلی زود ته می‌کشد...» این درسی‌ست که به من ذوق و انگیزۀ بیشتری برای کارکردن می‌دهد.

 ماریون کوتیار، بازیگر فرانسوی

آخرین ویرایش در %ب ظ، %29 %583 %1397 ساعت %17:%شهریور

رسانه