دی 15, 1400 منتشرشده در تلویزیون

سلیقه جدید تماشاگر ایرانی

ارديبهشت 30, 1400 منتشرشده در تلویزیون

سریالی که قرار بود ترسناک باشد!

شهریور 21, 1398 منتشرشده در تلویزیون

ایده‌‏ای درخشان