شهریور 19, 1400 منتشرشده در سینما

ناتوان در ساخت یک درام متعارف داستانی

خرداد 14, 1400 منتشرشده در تلویزیون

یک کمدین حرفه‌ای یا شومن سفارشی!

شهریور 8, 1396 منتشرشده در سینما

چند قدم عقب‌تر از همیشه...