مهر 26, 1399 منتشرشده در تلویزیون

سریالی جذاب از اسپانیا

مرداد 9, 1399 منتشرشده در تلویزیون

پایان اضطراب‌انگیز در فصل هشتم

ارديبهشت 20, 1399 منتشرشده در نمای نزدیک

تأثیرگذار و استوار