شهریور 26, 1397 منتشرشده در تلویزیون

به تیزی یک ذهن آشفته

بهمن 6, 1395 منتشرشده در جشنواره‌ها

از طولانی‌ترین فیلم تاریخ تا خانواده‌ای که ۹۰ نامزدی اسکار دارد