تئاتر

تئاتر (85)

26 ارديبهشت 1395
ترجیح می­‌دهم کاری که بلد هستم را انجام دهم
20 مرداد 1394
آن‌قدر در بازیگری اقناع شده‌ام که دیگر وقتی دارم کارگردانی می‌کنم
20 مرداد 1394
 دیالکتیک سقراط زمانه ما در قاب وحدت