آبان 23, 1400 منتشرشده در اخبار

گفته می‌شود تام هنکس برای بازی در این فیلم یکی از مدعیان دریافت جایزه اسکار خواهد بود.