دی 11, 1397 منتشرشده در سینما

همه‌مان نقش بازی می‌کنیم!

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟