شهریور 27, 1399 منتشرشده در اجتماعی

آیا دوران سلبریتی‌ها به پایان رسیده است؟

آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سلبریتی‌های عصر ما ‌چنان بزرگ شده‌اند که آرزوها و آمال مردم عادی را بسیار کوچک جلوه می‌دهند

تیر 27, 1397 منتشرشده در تئاتر

حضور سلبریتی‌ها در صحنه تئاتر

خرداد 5, 1397 منتشرشده در سینما

سلبریتی‌های نیم‌قرن پیش چه بودند؛ چه شدند