مرداد 22, 1400 منتشرشده در اجتماعی

چرا نباید تصاویر کودکان را در فضای مجازی منتشر کرد!

دی 19, 1396 منتشرشده در اجتماعی

این بحران نیست؛ من دیگر شما را دوست ندارم!