مرداد 22, 1400 منتشرشده در اجتماعی

5 دلیل برای اینکه نباید تصاویر کودکان را در فضای مجازی منتشر کرد!

دی 19, 1396 منتشرشده در اجتماعی

این بحران نیست؛ من دیگر شما را دوست ندارم!