شهریور 21, 1397 منتشرشده در رسانه

روزنامه‌نگاری تحقیقی به دنبال کشف رویدادهاست

خرداد 23, 1397 منتشرشده در اجتماعی

تصاویر پهپادی در رساندن مطالب به مخاطب خیلی کمک می‌کند.

شهریور 11, 1396 منتشرشده در اجتماعی

ساعت شنی: خدمتی به خبر، خدمتی به خواننده

تیر 28, 1396 منتشرشده در اجتماعی

مطبوعات باید به نقطه لگوفروشی برسند، نه تیتر فروشی و عکس‌فروشی!

آبان 23, 1395 منتشرشده در اجتماعی

سلیس: یک اصل طلایی در روزنامه‌نگاری می‌گوید که یک منبع، منبع نیست. این نکته‌ای است که روزنامه‌نگاران و دانشجویان روزنامه‌نگاری بارها درباره آن شنیده‌اند اما زمانی که خبر مهمی در دست داریم و تنها یک منبع در دست داریم تکلیفمان چیست؟