دی 13, 1395 منتشرشده در سینما

یک پرتره روانی پیچیده از زنی غیرمعمولی

ارديبهشت 28, 1395 منتشرشده در جشنواره‌ها

«غول بزرگ مهربان، فیلم جدید استیون اسیلبرگ»