آذر 6, 1397 منتشرشده در سینما

برتولوچی: اگر فیلم‌ساز نمی‌شدم احتمالاً روان‌درمانگر می‌شدم!

ارديبهشت 30, 1397 منتشرشده در سینما

فیلم‌سازی گوشه گیر

ارديبهشت 4, 1397 منتشرشده در جشنواره‌ها

خوشحالم که به ایران آمدم