دی 3, 1399 منتشرشده در جشنواره‌ها

«کودتای ۵۳» فیلم برگزیده تماشاگران

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟