فروردين 12, 1398 منتشرشده در سینما

تصویری نه‌چندان عمیق از دنیای اعتیاد و مواد مخدر

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

دو نگاه درباره بازی پیمان معادی در «متری شیش و نیم»