شهریور 16, 1398 منتشرشده در جشنواره‌ها

شروع موفقیت‌آمیزی برای «جوکر» و تاد فیلیپس