شهریور 21, 1398 منتشرشده در سینما

زندگي بدون فیلم‌سازی بي‌معني است

خرداد 5, 1398 منتشرشده در جشنواره‌ها

نخل طلایی جشنواره کن به فیلم «انگل» ساخته بونگ جون-هو از کره جنوبی رسید