ارديبهشت 7, 1398 منتشرشده در جشنواره‌ها

فیلمی فاقد حس و حال لازم

بهمن 10, 1395 منتشرشده در جشنواره‌ها

فیلم کمدی، موزیکال«ایتالیاایتالیا» به نخستین روز جشنواره رونق می‌بخشد