اسفند 27, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

رقابت سینمای کمدی با سینمای اجتماعی

دی 11, 1397 منتشرشده در تصویر روز

یک کمدی سیاسی با خرده جسارت‌هایی

دی 10, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

 نمی‌خواهم خودم را سرکار بگذارم

آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

پیرامون نقش و بازیگر در سینمای ایران