مرداد 22, 1400 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

خودم هم از طبقه آسيب‌پذير جامعه بودم