آبان 14, 1398 منتشرشده در خارج از قاب

چالش‌های دشوار یک بازیگر

مهر 12, 1398 منتشرشده در سینما

بازی برد برد برای اسکار دوم

مرداد 21, 1398 منتشرشده در سینما

مقایسه پرسونای بازیگری نوید محمدزاده و حامد بهداد